Privacy

Door het invullen van uw gegevens geeft u toestemming om deze te gebruiken voor alleen de dienst die op deze site wordt aangeboden. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven. De wet- en regelgeving zoals die in Nederland geldt inzake de verwerking van persoonsgegevens worden strikt in acht genomen.

Doe de HypotheekCheck